Löparakademin är en ideell organisation som arbetar med att lyfta individer och områden runt om i Sverige.

Program

Genom våra tioveckorsprogram får högstadielever redskapen och stödet att nå sina mål. Träning, workshops och mentorskap är hörnpelarna i programmet som syftar till att förbereda deltagarna för studier och arbetsliv.

Anmäl dig som - Ledare
Anmäl dig som - Deltagare

"Jag har genom Löparakademin fått bättre insikt i vad som krävs för att uppnå mina drömmar."

85% av löparna i våra arrangemang har i enkätundersökning uppgett att de har fått en mer positiv bild av förorten.

Anmälan Ledare/DeltagareAnmäl dig som - Ledare
Anmäl dig som - Deltagare

Här kan du anmäla dig till Löparakademin som antingen ledare eller deltagare för tioveckorsprogrammen!

Är du intresserad av att hjälpa till, stödja oss ekonomiskt eller ställa några frågor?

info@loparakademin.se
+46 (0) 70 753 47 43